48V DC Power Supply

SKU:
X757-REF
48V DC Power Supply 48V DC Power Supply X757 114-00014,SP-757